กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
 

                      กรมการปกครอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อม นางอุษณี  จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างพร้อมเพรียงกันก่อนร่วมกันบริจาคโลหิต

                       กรมการปกครอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

                    กรมการปกครอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

                         กรมการปกครอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

#หนึ่งคนให้หลายคนรับ
#กรมการปกครอง
#At Amphoe