ข่าว

สถานีวิทยุ ม.ก. ผนึกความร่วมมือกับ สมาคมคนตาบอดฯผลิตรายการตามโครงการ โรงเรียนทางอากาศเพื่อคนพิการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถานีวิทยุ ม.ก. ผนึกความร่วมมือกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผลิตรายการตามโครงการ โรงเรียนทางอากาศเพื่อคนพิการสนองนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุม.ก.)และคณะทำงานได้เข้าหารือกับ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในประเด็นความร่วมมือ ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน ด้านการส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการทางสายตา และคนพิการทุกประเภททั่วประเทศ โดยทางสถานีวิทยุ ม.ก. ให้วันและเวลาออกอากาศกับทางสมาคมคนตาบอดฯ เพื่อให้สมาชิกของทางสมาคมได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและต่อสังคม อีกทั้งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ของรัฐบาล
พร้อมกันนี้ จักร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนจัดตั้งโครงการ “โรงเรียนทางอากาศเพื่อคนพิการ” ด้านการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง ซึ่งสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมที่จะดำเนินการตอบสนองนโยบายแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2560-2564 ของรัฐบาลต่อไป

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุม.ก.) เปิดเผยภายหลังการหารือครั้งนี้ว่าเป็นการตอบสนอง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2560-2564 ของรัฐบาลและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการเปิดโอกาสให้คนพิการในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนมากขึ้น

                 สถานีวิทยุ ม.ก. ผนึกความร่วมมือกับ สมาคมคนตาบอดฯผลิตรายการตามโครงการ โรงเรียนทางอากาศเพื่อคนพิการ

                 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนทางอากาศเพื่อคนพิการอีกด้วยหลังจากทางสถานีวิทยุม.ก.ประสบความสำเร็จในการจัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ โดยร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ล่าสุดร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

“ในวันที่ 27 ต.ค.นี้จะมีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou)ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุม.ก.กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจากนั้นทางสถานีจะจัดสรรเวลาการออกอากาศให้กับทางสมาคมฯเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการต่อไป”ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุม.ก.)กล่าว

ขณะที่ วันดี สันติวุฒิเมธี ผู้จัดการหลักสูตรสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้กับผู้พิการทางสายตาเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนพิการในการเรียนรู้ในการนำวิชาเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นการอุดช่องโหว่ทางการศึกษาของคนด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากคนพิการทาางสายตา เรียนร่วมกับคนสายตาปกติค่อยข้างยากลำบาก

                     สถานีวิทยุ ม.ก. ผนึกความร่วมมือกับ สมาคมคนตาบอดฯผลิตรายการตามโครงการ โรงเรียนทางอากาศเพื่อคนพิการ

                     วันดี สันติวุฒิเมธี ผู้จัดการหลักสูตรสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 “ปกติคนตาบอดจะมีอยู่ 3 อาชีพหลัก ๆ เพื่อหารายได้คือขายล็อตเตอรี่ นวดแผนโบราณและร้องเพลงเล่นดนตรี แต่คนตาบอดจำนวนไม่น้อยอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆอยากจะเขียนเรื่องสั้น เขียนสารคดี เป็นดีเจ นักจัดรายการ เป็นผู้ประกาศ  เราก็เลยจัดหลักสูตรอบรมด้านนิเทศศาสตร์ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้กับพวกเขา เพราะเขาไปเรียน ด้านนิเทศศาสตร์ร่วมกับคนสายตาปกติค่อนข้างลำบาก”

วันดี เผยต่อว่าหลังเปิดหลักสูตรอบรมในปีแรกได้รับความสนใจจากผู้พิการทางสายตา อย่างล้นหลาม ในหลักสูตรการเขียนเรื่องสั้น สารคดี โดยทีมวิทยกรจากวารสารสารคดีและนักเขียนสารคดี นวนิยาย ชื่อดัง   ซึ่งใช้ระยะเวลาการอบรม 4 เดือน เนื้อหามีทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำมาลงเผยแพร่ในสื่ิอหลักต่าง ๆ และช่องทางยูทูปของสมาคมฯ

“ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราจัดหลักสูตรฝึกอบรม มีผู้สนใจจำนวนมาก แต่รับได้แค่ 37 คน โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการ ปีนี้คาดว่าจะเปิดเพิ่มอีก 4 หลักสูตร นอกจากการเรียนนวนิยาย สารคดีแล้วก็จะมีบรอสแคส วิทยุ โทรทัศน์ เข้ามาด้วย โดยโทรทัศน์ร่วมกับทางไทยพีบีเอส ส่วนวิทยุจะร่วมกับทางสถานีวิทยุม.ก.ค่ะ” วันดี สันติวุฒิเมธี ผู้จัดการหลักสูตรสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ย้ำทิ้งท้าย

ช้อปเลยสินค้าหลากหลายที่ลาซาด้า

สถานีวิทยุ ม.ก. ผนึกความร่วมมือกับ สมาคมคนตาบอดฯผลิตรายการตามโครงการ โรงเรียนทางอากาศเพื่อคนพิการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ