ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้เพิ่ม 0 ราย ทำให้ยอดป่วยสะสม 3,490 รายเท่าเดิม รักษาหายวันนี้ 9 ราย รวมแล้ว 3,325 ราย เสียชีวิตรวม 58 รายตามเดิม และเหลือรักษาในโรงพยาบาล 107 ราย

 

 

 
 
 

 

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19