เพจ ทนายคู่ใจ ของ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ เปิดข้อกฎหมาย ที่กำลังเป็นประเด็นในวงการบันเทิง หลังจากที่ ไมค์-พิรัชต์ ได้เดินทางมายังศาลเยาวชนครอบครัวกลางเพื่อทำการยื่นคำร้องขออำนาจการปกครองบุตรกับ ซาร่า คาซิงกินี อดีตแฟนเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ตนได้มีสิทธิในตัว น้องแม็กซ์เวลล์

โดยทางเพจ ทนายคู่ใจ ได้ระบุข้อความว่า " เด็กที่เกิดในขณะที่บิดามารดาไม่ได้สมรสกัน มีผลเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาเพียงฝ่ายเดียว และเป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

 

แต่อาจเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ได้ โดยบิดามารดาสมรสกันภายหลังเด็กเกิด หรือ บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร หรือมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร (ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1547)"

 

 

 

 

 

ขอบคุณเพจ ทนายคู่ใจ