14 สิงหาคม 2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ระบุว่าสนับสนุนแนวคิดของนายกฯที่ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้  โดยเฉพาะในเรื่องของสถานกาณ์ของประเทศขณะนี้จะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  และนายกฯตั้งผู้เชี่ยวชาญ  มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงานมาเป็นรัฐมนตรี พร้อมกำหนด 5 อย่างที่รัฐมนตรีต้องทำ โดยไม่มองถึงเรื่องการเมือง  

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่านายกฯ มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศอย่างแท้จริง ในยามที่ประเทศกำลังประสบปัญหา ดังนั้นส่วนตัวอยากเห็นคนทุกภาคส่วน รวมถึงภาคการเมือง เข้ามาทำงานร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในขณะนี้  โดยนายกฯพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน