13 ส.ค. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบให้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ที่จะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้ ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอ

 

สำหรับประวัติของ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เกิดวันที่ 13 ก.พ. 2505 อายุ 58 ปี เป็นแพทย์ด้านจิตเวช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต
จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529,วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ รพ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 ,ได้รับอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547  
 จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 ,จบ Mental  Health  Policy  and  Planning  มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2538