13 ส.ค.63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นสมควรให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นอีก 2 วันได้แก่ วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. ชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 (ซึ่งครบตามโควตาวันหยุด 3 วันแล้ว) โดยจะมีวันหยุด รวม 4 วัน คือวันที่ 4-7 ก.ย. 2563