31 ก.ค.63 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติการงานของศูนย์ PIPO การตรวจสอบแรงงานในภาคการประมง และการปฏิบัติงานการปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม มณฑลทหารราบที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

                      ธรรมนัส ลงพื้นที่ หาดใหญ่ ติดตามปัญหาแรงงานภาคประมง

 

                      ธรรมนัส ลงพื้นที่ หาดใหญ่ ติดตามปัญหาแรงงานภาคประมง

พร้อมทั้งได้เดินทางไปเปิดงานมหกรรมสุขภาพหาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 และชมวีดิทัศน์ New Normal เรียนรู้สู้โรค 2020 ณ ศาลากลางน้ำสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

                                 ธรรมนัส ลงพื้นที่ หาดใหญ่ ติดตามปัญหาแรงงานภาคประมง

 

                                    ธรรมนัส ลงพื้นที่ หาดใหญ่ ติดตามปัญหาแรงงานภาคประมง

 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพมากมาย มีบริการทางการแพทย์ ทั้งแผนไทย แผนปัจจุบัน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วย