ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 1 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine ป่วยสะสม 3,298 ราย รักษาหายแล้ว 3,111 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย และเหลือรักษาในในโรงพยาบาล 129 ราย

 

 

สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยใหม่วันนี้ 1 ราย เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นชายอายุ 26 ปี อาชีพข้าราชการทหาร กลับจากฝึกทหารที่ฐานทัพฮาวาย เดินทางกลับถึงไทยเมื่อ 22 ก.ค.2563 เข้าพัก State Quarantine จ.ชลบุรี พบเชื้อเมื่อ 27 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา

 

เริ่มป่วย 25 ก.ค.2563 มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ 

 

ประวัติ เดินทางไปฝึกระหว่าง 1-22 ก.ค.2563 ทั้งหมด 151 คน มราพักเป็นเต็นท์ ๆ ละ 7-8 คน การฝึกแบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 2 มีการฝึกร่วมกับทหารอเมริกา มีการสัมผัส คลุกคลี ใกล้ชิด และพักค้างคืนด้วยกัน แต่ระหว่างฝึกไม่มีอาการป่วย

 

- 19-21 ก.ค.2563 มีการนำทหารไปซื้อของที่ระลึก ที่ร้านค้าอุปกรณ์ทางทหาร ในค่ายทหาร

 

- วันที่เดินทางมาถึงมีการคัดกรองที่ด่านสุวรรณภูมิ พบ PUI 11 ราย ตรวจพบเชื้อ 6 ราย และพบเพิ่มเมื่อ 27 ก.ค. อีก 2 ราย รวม 8 ราย คิดเป็นอัตรา 5.3% ผู้ป่วยพักในเต็นท์ และดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันกับเพื่อนทหารที่เป็นผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้