วันนี้ 24 ก.ค. 2563 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ผู้ได้รางวัลแพทย์ดีเด่นจากแพทย์สภา ประจำปี 2561 โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก "หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC" ระบุว่า ข้อมูลใหม่พิสูจน์ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อกันทางอากาศ

 

 

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อกันทางอากาศ (air borne) ผ่านทางละอองฝอย (aerosol) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน เชื้อไวรัสโควิด-19 จะเกาะอยู่บนละอองฝอย เวลาผู้ป่วยหายใจออก พูด ไอ หรือจาม ละอองฝอยจะลอยไปได้ไกลๆมากกว่า 2 เมตร และแขวนลอยในอากาศหลายชั่วโมง

 

ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯจากมหาวิทยาลัยเนบราสกา Nebraska ได้นำตัวอย่างละอองฝอยในอากาศที่มีขนาดเล็กมากที่ตรวจพบรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้องพักผู้ป่วย (ดูรูป) มาเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยง Vero-E6 cells ในห้องปฏิบัติการ พบมีการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงว่าเชื้อไวรัสที่พบในอากาศมีชีวิต จึงสามารถแบ่งตัวได้ในเซลล์เพาะเลี้ยง ข้อมูลนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศ

 

โควิด, โควิด19, แพร่ทางอากาศ, หมอมนูญ

 

 

ในระยะแรกของการระบาดของโรคโควิด-19 องค์การอนามัยโลก และหน่วยงานของรัฐหลายประเทศไม่เชื่อว่าโรคไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อกันทางอากาศ แต่ปัจจุบันเริ่มเชื่อแล้ว และเป็นที่มาของการแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกคน

 

การติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นได้ 3 ทาง เรียงลำดับตามความสำคัญ

 

1. ทางละอองฝอย หายใจเข้าปอดโดยตรง เชื่อว่าการติดต่อทางนี้สำคัญที่สุด
2. จากละอองขนาดใหญ่กระเด็นเข้าจมูก ตาของเราในระยะ 1 เมตร เชื่อว่าการติดต่อทางนี้สำคัญอันดับ 2
3. ผ่านทางมือสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส แล้วมาเอามือมาขยี้ตา แคะจมูก เชื่อว่าการติดต่อทางมือสำคัญอันดับสุดท้าย

 

การใส่หน้ากากเป็นวิธีป้องกันการแพร่เชื้อที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยใส่หน้ากากจะลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ถึง 75% ถ้าคนไม่ป่วยใส่หน้ากากด้วย จะลดการติดเชื้อได้มากกว่านั้น ทุกคนควรปฏิบัติตัว ดังนี้ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆก่อนเอามือมาแคะจมูก ขยี้ตา