วันที่ 18 ก.ค. 2563 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุ โควิด-19 การระบาดทั่วโลกยังคงอยู่ต่อเนื่อง

 

 

การควบคุมการระบาด จะใช้การป้องกันอย่างที่เราทำกันอยู่ คือ ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันเรา ป้องกันเขา ถ้าทุกคนใส่ก่อนออกจากบ้าน ในที่ชุมชน กำหนดระยะห่าง สุขอนามัย ล้างมือ ไม่จับต้องใบหน้า ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


 

ถึงแม้มีมาตรการที่ดี ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ก็ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ในขอบเขตที่ควบคุมได้ สิงคโปร์ มีผู้ป่วย 47,000 คน เสียชีวิตเพียง 27 ราย เกาหลีใต้ มีผู้ป่วยเกือบ 14,000 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 2%

 

ทุกวันนี้ สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง มีการตรวจเกมรุกอย่างมาก ก็ยังมีผู้ป่วยในประเทศเกิดขึ้นทุกวัน

 

มาตรการการควบคุมภายในประเทศ ให้มีการระบาดอยู่ในวงจำกัด ให้ทุกคนอยู่ได้

 

การวินิจฉัยต้องรวดเร็ว ทั้งในผู้มีอาการและไม่มีอาการ และปฏิบัติตัวของทุกคนอย่างเคร่งครัด มีความจำเป็นในการควบคุมโรค ไม่ให้เกิดการสูญเสีย

 

หมอยง, โควิด