1 ก.ค.63 วันเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อช่วงที่ผ่านมา  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ โดยผู้ว่าฯกทม.  เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม ว่า ภาพรวมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกัน covid 19

 

โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการหลักในการดูแลความปลอดภัย คือ

1. คัดกรองนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน

3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

4. เน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างในห้องเรียน

5. เน้นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆที่ใช้ร่วมกัน

6. ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน

7. จัดอบรมครูในโรงเรียนให้มีความรู้ในการดูแลสุขอนามัย

8. มีช่องทางติดต่อผู้ปกครองเพื่อการประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และ

9. ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการป้องกันโรคดังกล่าว

นอกจากนี้แล้วทางกรุงเทพฯยังได้จัดเทศกิจ มาคอยดูแลนักเรียน ขณะเดินข้ามถนนด้วย และโรงเรียนยังมีการยังมีมาตรการแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเรียน เพื่อไม่ให้ห้องเรียนแออัด มีการเว้นระยะห่างเป็นการป้องกัน covid 19

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่า กทม.ระบุว่า ช่วงแรกอาจจะยังไม่คุ้นเคย แต่เชื่อว่าอีก 4 - 5 วัน นักเรียนจะสามารถปรับตัวได้ตามวิถีใหม่ New Normal โดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 437 แห่งจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน