30 มิ.ย.63 บริษัทผู้ค้าน้ำมัน  บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับลดราคาน้ำมัน ดังนี้

กลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร

ส่วนกลุ่มดีเซล ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร

มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 1 ก.ค. 63

                                             อั้นไว้ก่อน พรุ่งนี้ น้ำมันลดราคาทุกชนิด รับเปิดเทอม

 

                                             อั้นไว้ก่อน พรุ่งนี้ น้ำมันลดราคาทุกชนิด รับเปิดเทอม