วันที่ 30 มิ.ย.2563 บรรดาคอหวยได้เดินทางเข้าไปในวัดเขาพระทอง เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อองค์ใหญ่พร้อมขอเช่าทอนหัวนะโมทั้งรุ่นพิเศษสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองและรุ่นพระบรมธาตุมรดกโลก พร้อมขอดูภาพขันน้ำมันขนาดใหญ่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกวนหัวนะโมแบบโบราณเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นเลขเด็ดในภาพถ่ายภายในขันน้ำมนต์ที่สื่อมวลชนนำเสนอ โดยเห็นเลขเด็ดกจากหัวนะโมและคราบน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 11 บ่อทั่วจังหวัดนครศรีธรรมรชและคราบน้ำมันจากน้ำมันพิธีกวนข้าวมธุปายาสที่เทผสมกันในขันน้ำมนต์ไปต่าง ๆ นา ๆ โดยเฉพาะเลข 19,29,99 เป็นต้นและยังขอเช่าหัวหัวนะโม จี้หัวนะโม ทั้ง 7 แบบภายในขันน้ำมนต์อีกด้วย

โดยบรรดาเซียนพระและวัตถุมงคลรวมทั้งบรรดาคอหวยกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าการประกอบพิธี ทำบุญบ้าน ทำบุญวัด ทำบุญเมือง ทำบุญจังหวัด ทำบุญประเทศและพิธีมหาเทวา-พุทธาภิเษกวัตถุมงคล “หัวนะโม แหวนหัวนะโมแบบโบราณ รุ่นพิเศษ “สร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง” และ “รุ่นพระบรมธาตุมรดกโลก” ได้เกิดปรากฏการณ์เหลือเชื่อคือพระอาทิตย์ทรงกรดถึง 4 ครั้ง ซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์ในพิธีปลุกเสกพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ไหนมาก่อน  จึงเชื่อว่าการประกอบพิธีที่วัดเขาพระทองในวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมาเทพยดา ฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างรับรู้ว่าการประกอบพิธีถูกต้องดีงาม

สำหรับการประกอบพิธีเทวาภิเษกและหุงหัวนะโมแบบโบราณ ประกอบพิธี โดย “พราหมณ์เล็ก เขาเหมน” โดยใช้น้ำมันจากพิธีกวนข้าวมปายาส และน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 บ่อ ประกอบด้วย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดหน้าพระลาน,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาไชย,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว, อยู่ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยเขามหาชัยอยู่ในท้องที่หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยปากนาคราช หรือห้วยเทวดานาคราช ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาพระทอง หมู่ 1 ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ  อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพรหมโลก  ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซี่งในช่วงการประกอบพิธีเทวาภิเษกและหุงหัวนโมแบบโบราณได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้น 2 ครั้ง และช่วงพุทธาภิเษกเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้น 2 ครั้ง รวมพระอาทิตย์ทรงกรดถึง 4 ครั้ง

 

สำหรับหัวนะโมทั้ง 2 สามารถเช่าได้ที่วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และในรุ่น “พระบรมธาตุมรดกโลก” ซึ่งผ่านการประกอบพิธีมาแล้วทั้งหมด 4 วาระ ตั้งแต่พิธีเสาร์ห้า วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง ,วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง สำนักสงฆ์ควนไม้บ้อง อ.ชะอวด และพิธีล่าสุด ณ.มณฑลพิธีวัดเยาพระทอง ดังกล่าว นอกจากจะเช่าทอนได้ที่วัดเขาพระทองแล้ว สามารถติดต่อเช่าได้ที่นายเฟซบุ๊กนายไพฑูรย์ อินทศิลา หรือโทรศัพท์ /ไลน์ 081 -6761299.

ยุทธนะ  เตมะศิริ  ผู้สื่อข่าวภูมิเภาค จ.นครศรีธรรมราช