30  มิ.ย.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.มีมติกำหนดวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดสงกรานต์ที่ครม.มีมติให้เลื่อนไปจากสถานการณ์โควิด-19 โดยให้หยุดในวันจันทร์ที่ 27 ก.ค.และทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 25 ถึง 28 ก.ค.โดยกำชับหน่วยราชการในการปฏิบัติงานไม่ให้มีผลกระทบต่อการทำงาน