การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 โดยการลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านอาจณรงค์ 1 จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาท ต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท

ส่งผลให้รถแต่ละประเภทที่ใช้บริการในเส้นทางดังกล่าว มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษดังนี้

1. รถ 4 ล้อ               อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 50 บาท    ปรับลดเหลือ 25 บาท
2. รถ 6 – 10 ล้อ        อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 75 บาท    ปรับลดเหลือ 50 บาท
3. รถมากกว่า 10 ล้อ   อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 110 บาท   ปรับลดเหลือ 85 บาท
ซึ่งจะเริ่มให้ส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564