นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่   7 ราย มาจากต่างประเทศ อินเดีย 6 ราย สหรัฐ 1 ราย และเข้าในสถานที่กักกัน ผู้ป่วยสะสม 3,169 ราย หายป่วยแล้ว 3,053 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย 

เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 7 ราย มีอาการหายใจลำบาก ทั้งแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการ

เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 7 ราย มีอาการหายใจลำบาก ทั้งแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการ

โดยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดทั้ง 6 ราย มีดังนี้ 

  1. อินเดีย 6 ราย เป็นหญิง 3 ราย อายุ 28 , 31 และ 36 ปี และชายไทย 3 ราย  อายุ 42 , 45 และ 61 ปี 
  2. เดินทางถึงไทย 23 มิถุนายน 2563 เข้าพักสถานที่กักกัน
  3. ตรวจหาเชื้อ 26 มิถุนายน 2563 ผลตรวจพบเชื้อ 
  4. ทั้ง 3 รายมีอาการ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น และหายใจลำบาก อีก 3 ราย ไม่มีอาการ 
  5. สหรัฐอเมริกา 1 ราย หญิงไทย อายุ 27 ปี
  6. เดินทางมาถึงไทย 27 มิถุนายน 2563 เข้าพักสถานที่กักกัน
  7. และตรวจหาเชื้อ 28 มิถุนายน 2563 ผลตรวจพบเชื้อ มีอาการไอ เจ็บคอ 

เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 7 ราย มีอาการหายใจลำบาก ทั้งแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการ