นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ออกหนังสือด่วนที่สุดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ของ  “ฌอน บูรณะหิรัญ”

 

 

อ่านข่าว : หนุ่มชนเผ่าสุดกังวล เงิน 1,500 ที่ ฌอนให้มา อยู่ในเงินบริจาคหรือไม่ เหมือนจะมีเงื่อนงำ

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี “ฌอน บูรณะหิรัญ” เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเซียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึง 1 พฤษภาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 875,741.53 บาท

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นายฌอน บูรณะหิรัญ มิได้มายื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงไหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่อย่างใต

จึงเรียนมาเพื่อโปรตทราบ

 นายอำเภอเชียงใหม่ ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ เผย "ฌอน" ไม่ขออนุญาตเรี่ยไรเงินบริจาคดับไฟป่า