กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมารายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพิ่ม 3 ราย ส่งผลให้จำนวนสะสมอยู่ที่ 296 ราย ขณะเดียวกันผู้ที่ติดเชื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ หลังกลับมาจากเดินทางไปยังไทยและอินเดียเมื่อเร็วๆ นี้

โดยเมียนมาได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างการติดโรคโควิด-19 ทั้งสิ้น  71,692 ชิ้นแล้ว โดยมีผู้ป่วย 5,878 รายที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่ประเทศไทยวันนี้ (28 มิถุนายน 2563) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแต่อย่างใด