กรณีนายสุรัตน์ คชรัตน์ อายุ 62 ปี ชาวบ้านบางปู ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เกิดอาการหัวใจวายและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เมื่อตอนเช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ขณะออกเรือเข้าไปห้ามชาวประมงพื้นบ้านไม่ให้เข้าไปเก็บหอยแครงภายในคอกกลางอ่าวบ้านดอนในพื้นที่ อ.ท่าฉาง

แต่ชาวประมงพื้นบ้านไม่ยอมเชื่อฟัง บรรดาญาติๆของนายสุรัตน์ หลายคนได้ระบายความรู้สึก ว่าลูกหอยแครงเหล่านี้ ก็ซื้อมาจากกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านหลายคนคุ้นหน้า คุ้นตากันดี นำมาเลี้ยงอนุบาลเอาไว้ในคอกหอยได้เพียงแค่เดือนเศษ

สุดท้ายถูกกลุ่มคนหน้าเดิม มาจับกลับเอาไป ซึ่งวันนี้ก็เช่นกันก็ยังคนมาเก็บหอยตามปกติ โดยไม่สนใจเจ้าของที่มาเฝ้าคอยหอย

 

ยังไม่จบ..หอยแครงอ่าวบ้านดอน

ยังไม่จบ..หอยแครงอ่าวบ้านดอน

ยังไม่จบ..หอยแครงอ่าวบ้านดอน

ยังไม่จบ..หอยแครงอ่าวบ้านดอน

ยังไม่จบ..หอยแครงอ่าวบ้านดอน

ยังไม่จบ..หอยแครงอ่าวบ้านดอน

CR : ภาพ จรูญ ทองนวล ( Charoon Thongnual ) #NationPhoto #พิพาทหอยแครง #อ่าวบ้านดอน #ท่าฉาง #สุราษฎร์ธานี