ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงประเด็นมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ เลื่อนไทยจากอันดับที่ 6 มาเป็นที่ 1 ของประเทศที่ป้องกันโควิด-19 ได้ดีเยี่ยม

 

 

 

โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ @DrPrakit_ASH ระบุว่า #มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ เลื่อนไทยจากอันดับที่ 6 มาเป็นที่ 1 ของประเทศที่ป้องกัน #COVID19 ดีเยี่ยม เรารักษาสุขภาพไว้ได้ แม้จะเสียหายทาง #เศรษฐกิจ แต่อเมริกามัวแต่ห่วงเศษฐกิจ เลยเสียทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ พิสูจน์สัจธรรม ถ้าไม่มีสุขภาพ ยากที่จะรักษาเศรษฐกิจไว้ได้

 

"หมอประกิต" ปลื้มไทยอันดับ 1 ป้องกันโควิดดีเยี่ยม