ข่าว

เผยภาพมุมสูง แม่น้ำยมแห้งขอดจนเห็นผืนทราย

เผยภาพมุมสูง แม่น้ำยมแห้งขอดจนเห็นผืนทราย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

แล้งจัด แม่น้ำยมตอนกลางของจังหวัดพิจิตร ยังคงแห้งขอดจนเห็นผืนทราย ถึงแม้จะเข้าฤดูฝนแล้วก็ตาม ชาวนาต้องปล่อยทิ้งผืนนาให้ว่างเปล่า ไม่กล้าเสี่ยงทำนาในช่วงนี้

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า แม่น้ำยมตอนกลางที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล ความยาว 124 กิโลเมตร โดยเฉพาะที่บริเวณตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมยังคงแห้งขอดจนเห็นผืนทรายต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่เดือนที่ 6 ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมยังคงแห้งแล้งเห็นพื้นทราย โดยเฉพาะแม่น้ำยมที่ไหลผ่านหมู่บ้านและชุมชน มีปริมาณน้อย ชาวบ้านและเกษตรกรสองแนวริมฝั่งแม่น้ำ ไม่สามารถใช้น้ำได้ เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อย มาเพียงพอต่อการอุปโภค และทำการเกษตร


 

พิจิตร, แม่น้ำยม, ภัยแล้ง, น้ำแห้งขอด

 

ขณะที่แหล่งกักเก็บสาธารณะขนาดใหญ่ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร เป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนในช่วงฤดูน้ำหลาก ยังคงแห้งขอดไม่มีน้ำ พื้นดินก้นบ่อแตกระแหง ไม่มีปริมาณน้ำกักเก็บ ชาวนาในพื้นที่ ใกล้เคียงกับ แหล่งกักเก็บน้ำ ยังคงต้องต้องปล่อยพื้นที่นาข้าวให้ว่าง มีเพียงสภาพความแห้งแล้งของเศษวัชพืช ตอซังข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครั้งที่ผ่านมาและซากสัตว์น้ำที่แห้งตาย หลังจากประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งไม่สามารถทำการเกษตรนาข้าวได้ ต้องปล่อยพื้นที่เคยทำนาให้ว่างเปล่าดินแตกระแหง ไม่กล้าเสี่ยงทำนาในช่วงนี้ เพราะไม่สามารถหาแหล่งน้ำต้นทุนที่จะมาทำนาได้

 

เผยภาพมุมสูง แม่น้ำยมแห้งขอดจนเห็นผืนทราย

 

สำหรับเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ อำเภอสากเหล็ก วังทรายพูน และทับคล้อ ที่มีแหล่งน้ำ เพื่อรอรับน้ำหลาก จากเทือกเขาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ซึ่งหลังจากช่วงฤดูน้ำหลากในช่วงเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา แต่หลังจากระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วและสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัด ส่งผลทำให้น้ำคลองแห้งขอดลง กระทบกับการทำการเกษตรของประชาชน ถึงแม้จะเข้าฤดูฝนแล้วก็ตาม

 

พิจิตร, แม่น้ำยม, ภัยแล้ง, น้ำแห้งขอด

 

พิจิตร, แม่น้ำยม, ภัยแล้ง, น้ำแห้งขอด

 

พิจิตร, แม่น้ำยม, ภัยแล้ง, น้ำแห้งขอด

 

พิจิตร, แม่น้ำยม, ภัยแล้ง, น้ำแห้งขอด

 

พิจิตร, แม่น้ำยม, ภัยแล้ง, น้ำแห้งขอด

 

-----------------------------

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ จ.พิจิตร