29 พ.ค. 63 ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่เดือน พ.ค.- ก.ค. 2563 ภายใต้วงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท  ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ทยอยโอนเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นการโอนเงินทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งวันเสาร์ที่ 30-31 พ.ค. จะโอนเงินให้กลุ่มที่ 2

                                       "เยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส.ตามหาเกษตรกรอีก 2.5 แสนราย ยังไม่แจ้งบัญชีธนาคาร

 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ และกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อไปยัง ธ.ก.ส. แล้ว แต่ไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากจำนวนอีกกว่า 2.5 แสนราย   จึงขอย้ำว่าให้เกษตรกรแจ้งบัญชีเงินฝากกรณีที่เป็นบัญชีจากธนาคารอื่น เพื่อรับเงินเยียวยา ที่ http://www.เยียวยาเกษตรกร.com

สำหรับเกษตรกรที่ ต้องการตรวจสอบผลการโอนเงิน สามารถ ตรวจสอบได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้    

2. คลิกปุ่มสีเหลือง "ตรวจสอบผลการโอนเงิน"

3. ทำตามขั้น โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย

4. จากนั้นระบบก็จะแจ้งว่า ท่านได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุ่มที่ 1 หลังจากตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63

 

                                                   "เยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส.ตามหาเกษตรกรอีก 2.5 แสนราย ยังไม่แจ้งบัญชีธนาคาร

   "เยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส.ตามหาเกษตรกรอีก 2.5 แสนราย ยังไม่แจ้งบัญชีธนาคาร