ข่าว

ปฏิทินรับเงิน"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"คำนวณครบเงินที่ได้เดิมและเงินเยียวยาใหม่อีก 3 เดือน

ปฏิทินรับเงิน"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"คำนวณครบเงินที่ได้เดิมและเงินเยียวยาใหม่อีก 3 เดือน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปฏิทินรับเงิน"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"คำนวณครบเงินที่ได้เดิมและเงินเยียวยาใหม่อีก 3 เดือน ในแต่ละเดือนจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่

.

หลังจากที่ทาง คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจ่ายเงิน"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม เดือนละ 1,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิมีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ เด็กแรกเกิด-6ปี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ซึ่งเงินเยียวยาเดือนพฤษภาคม จะนำมารวมจ่ายกับงวดเดือนมิถุนายน เป็นจำนวน 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท  รวมทั้งหมด 3,000 บาท

อ่านข่าว : เช็กเลย "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" ได้เงินครบ 3 พันบาทตอนไหน

 

วันนี้ทางคมชัดลึกออนไลน์ ได้มีการจัดทำปฎิทินเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" ขึ้นมา เพื่อเป็นการคำนวณเงินเยียวยาทั้งหมด ที่เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะได้รับ โดยคำนวณรวมกับเงินที่แต่ละกลุ่มได้รับอยู่เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างดังนี้ 

ปฏิทินรับเงิน"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"คำนวณครบเงินที่ได้เดิมและเงินเยียวยาใหม่อีก 3 เดือน

หลังจากนี้คงต้องรอในเรื่องของมาตรการรับเงิน"ยียวยากลุ่มเปราะบาง"อีกครั้ง ว่าผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องมีการลงทะเบียนอย่างไร และเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะเข้าวันไหน ซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง จะทำการพิจารณาในรายละเอียดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการเยียวยาอย่างครอบคลุมมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินรับเงิน"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"คำนวณครบเงินที่ได้เดิมและเงินเยียวยาใหม่อีก 3 เดือน

logoline