สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.40 น. โดยไล่เรียงจากประเทศในอาเซียนที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ทั้งหมด 10 อันดับดังนี้

1.อินโดนีเซีย +479 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 22,750 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

2.สิงคโปร์ +344 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 31,960 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

3.ฟิลิปปินส์ +284 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,319 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

4.มาเลเซีย +172 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,417 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

5.ไทย +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,042 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

 

6.เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 326 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

7.พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 201 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

8.กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

9.บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

10.ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์

 

เปิด 10 อันดับโควิดในอาเซียน มาเลเซียน่าห่วงวันเดียวพุ่งกว่า 100 ราย ในรอบ 3 สัปดาห์