สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลก ล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 7.20 น.) ยอดผู้ติดเชื้อตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,438,268 เสียชีวิต 344,064 ราย และรักษาหายแล้ว 2,180,997 ราย

 

อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,657,441 ราย เสียชีวิตสะสม98,034 ราย


2.บราซิล ติดเชื้อ 363,211 ราย เสียชีวิตสะสม 22,666 ราย 
 

3.รัสเซีย ติดเชื้อ 353,427 ราย เสียชีวิตสะสม 3,633 ราย 

 
4.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อ 262,541 ราย เสียชีวิตสะสม 36,996 ราย


5.สเปน ติดเชื้อ 235,400 ราย เสียชีวิตสะสม 26,834 ราย

 

6.อิตาลี ติดเชื้อ 230,158 ราย เสียชีวิตสะสม 32,877 ราย  


7.ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 183,067 ราย เสียชีวิตสะสม 28,460 ราย  


8. เยอรมันนี ติดเชื้อ 180,595 ราย เสียชีวิตสะสม 8,309 ราย 


9.ตุรกี ติดเชื้อ 157,814 ราย เสียชีวิตสะสม 4,369 ราย 

 
10.อิหร่าน ติดเชื้อ 137,724 ราย เสียชีวิตสะสม7,451 ราย

 
ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 76 ติดเชื้อ 3,040 เสียชีวิตสะสม 57 ราย

อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 26 พฤษภาคม 2563