วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้ว จำนวนยอดสะสม 227 ราย มีผู้ติดเชื้อรักษาหายได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 214 ราย, เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) และกำลังรักษาพยาบาลอยู่ 9 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี


 

ทั้งนี้ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,819 ราย โดยยังคงรักษาพยาบาล 39 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 9 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 30 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,780 ราย, จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 10,854 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,819 ราย (พบเชื้อ 189 ราย) และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

 

ภูเก็ตเจออีก 1 ติดเชื้อโควิด เป็นครูชาวจีนติดจากสามีชาวอิตาลี

 

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย เป็นรายที่ 227 เป็นหญิงชาวจีน อายุ 49 ปี อาชีพครูสอนออนไลน์ เป็นผู้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน เมืองเซียงไฮ้ (เดินทางมาพักที่ภูเก็ตช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม 2563) เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 226 ชาวอิตาลีซึ่งเป็นสามี พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง พร้อมด้วยลูกอีก 3 คน (อายุ 15 ปี 10 ปี และ 7 ปี) ผลการตรวจของลูกเป็นลบ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค โดยทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

 

ภูเก็ตเจออีก 1 ติดเชื้อโควิด เป็นครูชาวจีนติดจากสามีชาวอิตาลี

 

--------------------------------

ข่าวโดย สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต

 

ภูเก็ตเจออีก 1 ติดเชื้อโควิด เป็นครูชาวจีนติดจากสามีชาวอิตาลี