25 พฤษภาคม 2563 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางกะปิ และมัธยมบ้านบางกะปิ ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) หลังจากกรุงเทพมหานครเตรียมให้มีการทดสอบการเรียนออนไลน์ วันที่ 1 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ก่อนที่จะเปิดเทอมจริง 1 กรกฎาคม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดทำโครงการทั้งหมด 4 โครงการ เพื่อตอบโจทย์นักเรียน 4 กลุ่ม

 

โครงการแรก คือ โครงการออนไลน์ เป็นการสอนนักเรียนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีการเรียนการสอนให้กับกลุ่มนักเรียนทั้งชั้นประถมฯ และมัธยมฯ ที่สามารถเรียนผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่หากเป็นนักเรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือไม่มีอุปกรณ์การสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟน ก็สามารถเรียนผ่านโทรทัศน์ หรือ โครงการที่สอง คือ โครงการออนแอร์ ได้

ถ้าเป็นนักเรียนที่ไม่มีทั้งอุปกรณ์การสื่อสาร ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือ ไม่มีโทรทัศน์ ก็สามารถเรียนผ่านโครงการที่สาม คือ โครงการออนแฮนด์ นั่นก็คือการที่คุณครูประจำชั้นลงพื้นที่ไปหานักเรียนถึงที่บ้าน เพื่อให้ทำแบบฝึกหัด รวมถึงอธิบายการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครอง และหากเป็นครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมทางด้านใดเลย ก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ผ่านโครงการที่สี่ คือ โครงการออนไซด์ เป็นการเรียนกันในห้องเรียนแต่จำกัดจำนวนนักเรียน

 

นายเกรียงยศ ย้ำว่า การเรียนการสอนทั้ง 4 รูปแบบ ต้องมีตัวชี้วัดและสามารถประเมินผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ เพื่อให้ตลอด 1 เดือน ได้มีประโยชน์สูงสุด

ส่วนวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะมีการเปิดเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ กทม. ได้มีแนวคิดในการเหลื่อมเวลาเรียน คือ แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาคเช้าและภาคบ่าย เพื่อที่จะลดความแออัดในการเดินทางมาโรงเรียน เมื่อถึงห้องเรียนก็เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ภายในห้องเรียนเพื่อป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโรคโควิด-19

 

 

กทม. ชู เหลื่อมเวลาเรียน 1 ก.ค. ภาคเช้า - บ่าย ลดแออัดป้องกัน โควิด-19

 

กทม. ชู เหลื่อมเวลาเรียน 1 ก.ค. ภาคเช้า - บ่าย ลดแออัดป้องกัน โควิด-19