การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีความจำเป็นที่ต้องประกาศให้ขบวนรถสายตะวันออก จำนวน 11 ขบวน งดให้บริการหยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้า (พม.) เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

เนื่องจากเพื่อให้การดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสารของการรถไฟฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างเคร่งครัดตามที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามขบวนรถ ดังนี้

 


 

1. ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ

2. ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ

3. ขบวนรถธรรมดาที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

4. ขบวนรถธรรมดาที่ 383/384 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ

5. ขบวนรถธรรมดาที่ 389/390 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ

6. ขบวนรถธรรมดาที่ 380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

ประกาศ รถไฟสายตะวันออก 11 ขบวน งดรับ-ส่งที่ป้าย "พระจอมเกล้า" ชั่วคราว