นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงประเด็นตัดสิทธิ์ข้าราชการรับเงินเยียวยาเกษตรกร ว่า กระทรวงเกษตรมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและไม่มีอำนาจกำหนดว่าใครจะได้หรือไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการบำนาญเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ฯที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ซึ่งกำหนดผู้ไม่มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาเกษตรกร 1.ผู้ได้รับการเยียวยาตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2.ผู้ได้รับสวัสดิการในระบบบำนาญข้าราชการของกรมบัญชีกลาง3.ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
(หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯกำหนดไม่ได้ระบุการตัดสิทธิ์ข้าราชการประจำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร)

กระทรวงเกษตรส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรชุดแรก8.33ล้านรายให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังคัดกรองตัดออกส่งกลับมาให้กระทรวงเกษตรเหลือ 6.7 ล้านราย กระทรวงก็ส่งต่อให้ธกส.โอนจ่ายตั้งแต่วันที่15พ.ค. รายชื่อเกษตรกรที่กระทรวงการคลังไม่ได้คัดออกคือข้าราชการประจำที่ทำเกษตรกว่า9หมื่นคนจนถึงวัที่20พ.ค.เมื่อสื่อมวลชนถามว่าข้าราชการประจำที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องมีสิทธิ์หรือไม่ ก็ต้องตอบตามหลักเกณฑ์ว่ามีสิทธิ์ทั้งที่เห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมตามวัตถุประสงค์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก"โควิด19"
 อย่างไรก็ตามปลัดกระทรวงเกษตรฯได้ขอหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรอง(เลขาธิการสภาพัฒน์เป็นประธาน)และแถลงข่าววันนี้ว่า ข้าราชการประจำที่ขึ้นทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครับ
 ข้อสังเกตคือทำไมรัฐมนตรีคลังและรองนายกฯสมคิดถึงไม่ทราบว่า กระทรวงเกษตรไม่มีอำนาจในการให้สิทธิ์หรือตัดสิทธิ์ใครแต่ผู้ที่คัดกรองคัดคนคือกระทรวงการคลัง ดังที่คัดกรองทะเบียนเกษตรกรชุดแรกที่กระทรวงเกษตรส่งไปให้8.33ล้านรายเหลือส่งกลับมาที่กระทรวงเกษตร 6.7ล้านราย
 "ไม่เป็นไรครับกระทรวงเกษตรช่วยแก้ปัญหาให้โดยหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯแล้วและน่าจะมีการเสนอเข้า  ครม.สัปดาห์หน้าทำให้ถูกต้องเป็นธรรมเหมาะสมครับ"