กองทัพบกยังคงช่วยเหลือประชาชน  ดำเนินตามมาตรการของรัฐบาลและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆในการสถานการณ์ไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องในหลากหลายภารกิจ 

ล่าสุด กองทัพบก ได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดส่งกำลังพลชุดปฎิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนพร้อมอุปกรณ์ เข้าให้การสนับสนุน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  จำกัด(มหาชน) รถไฟฟ้า MRT ตามการร้องขอ

 

               ทบ.ส่งชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานีรถMRTสายสีม่วง-สีน้ำเงิน 25-31 พ.ค.นี้

ในการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 บริเวณภายในและภายนอกสถานีรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) รวม 53 สถานี ระหว่างวันที่ 15 และ 25-31 พ.ค.63  โดยเข้าปฏิบัติในเวลา 2200-0400 น. ในช่วงที่ไม่มีผู้ใช้บริการ  และในการออกปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลากลางคืนได้ปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายระยะที่2 ของรัฐบาล  และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่3) ลง 10 เม.ย.63

               ทบ.ส่งชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานีรถMRTสายสีม่วง-สีน้ำเงิน 25-31 พ.ค.นี้

สำหรับปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อ 15 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนจำนวน 55 นาย จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  พร้อมอุปกรณ์การฉีดพ่นและยานพาหนะ ได้ใช้สารเคมี BKC เข้าทำความสะอาด ล้างสิ่งปนเปื้อน ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูน สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ไปจนครบทุกสถานีของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง รวม 53 สถานี ในระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2563
 

                     ทบ.ส่งชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานีรถMRTสายสีม่วง-สีน้ำเงิน 25-31 พ.ค.นี้

 

           ทบ.ส่งชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานีรถMRTสายสีม่วง-สีน้ำเงิน 25-31 พ.ค.นี้

นอกจากภารกิจดังกล่าวข้างต้น ขณะนี้กองทัพบกยังคงส่งกำลังพลออกดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิตและดำเนินตามมาตราการของรัฐบาลในหลายภารกิจ ได้แก่ สายตรวจจุดตรวจเคอร์ฟิวส์  การอำนวยความสะดวกและคัดกรองการผ่านเข้า - ออกประเทศในจุดผ่านแดน, การดูแลประชาชนด้วย รถครัวสนามปรุงอาหารสด,จัดส่งอาหารและเครื่องใช้ให้ที่บ้าน, ผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดี ,การเข้าซื้อพืชผลจากเกษตรกรและสนับสนุนร้านค้าชุมชน เพื่อนำมาประกอบเลี้ยง, บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและตัดผมที่บ้าน,จัดตั้งตู้ปันสุข แบ่งปันอาหาร ของใช้,  การอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS ทั้ง17 สถานีทั่ว กทม. รวมทั้ง การจัดดูแลพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ(State Quarantine) จำนวน 8 แห่ง  เป็นต้น       

                     ทบ.ส่งชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานีรถMRTสายสีม่วง-สีน้ำเงิน 25-31 พ.ค.นี้

 

 

                 ทบ.ส่งชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานีรถMRTสายสีม่วง-สีน้ำเงิน 25-31 พ.ค.นี้