สถานการณ์แม่น้ำยมยังวิกฤติ แม่น้ำยมที่ไหลผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ยังอยู่ในสภาพที่แห้งขอดจนเห็นท้องน้ำ ส่งผลกระทบกับการเพาะปลูกข้าว ชาวนาในพื้นที่หมู่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ต้องอาศัยสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่เจาะไว้กลางพื้นท้องแม่น้ำยมที่แห้งขอดเพื่อนำขึ้นไปทำนา เพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวในพื้นที่น้ำหลาก

 

นายสมจิตร อยู่ศิลปชัย กล่าวว่า ชาวนาประสบปัญหาขาดน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งจนหมด โดยเฉพาะแม่น้ำยมที่แห้งขอดมากว่า 5 เดือน จึงต้องดิ้นรนหาแหล่งน้ำวิธีการที่นำมาใช้คือการสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่เจาะในท้องแม่น้ำยมที่แห้งขอด เพื่อสูบน้ำขึ้นมาในบ่อพักก่อนที่จะใช้มอเตอร์สูบน้ำจากบ่อขึ้นไปเลี้ยงต้นข้าว

 

 

 

แล้งหนัก ชาวนาพิจิตรต้องเจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยมที่แห้งขอด

 

โดยหลังจากที่สูบน้ำจากกลางแม่น้ำยม พบว่าระดับน้ำใต้ดินได้ลดระดับลงไปกว่า 8 เมตร จึงต้องลงทุนเพิ่มเป็นเงินกว่า 12,000 บาท ในการขุดวงท่อ ลงไปยังพื้นใต้ดินกลางแม่น้ำยม เพื่อนำน้ำขึ้นมาทำการเกษตรนาข้าว ในช่วงนี้ เพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยว ในช่วงฤดูน้ำหลาก

 

แล้งหนัก ชาวนาพิจิตรต้องเจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยมที่แห้งขอด

 

สำหรับการสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่เจาะในท้องแม่น้ำยมที่แห้งเป็นวิธีที่ชาวนาในพื้นที่ริมแม่น้ำยมนิยมนำมาใช้เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถนำน้ำขึ้นมาเลี้ยงต้นข้าวได้ แต่ก็ต้องประสบปัญหาต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากต้องสูบน้ำ 2 ครั้ง ครั้งแรกสูบจากใต้ดินในท้องแม่น้ำยมขึ้นมาในบ่อพักน้ำในแม่น้ำ ก่อนที่จะใช้มอเตอร์สูบจากบ่อน้ำขึ้นไปเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งชาวนาต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาน้ำขึ้นมาเลี้ยงต้นข้าวในช่วงวิกฤติแม่น้ำยมไม่มีน้ำ

 

แล้งหนัก ชาวนาพิจิตรต้องเจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยมที่แห้งขอด

 

แล้งหนัก ชาวนาพิจิตรต้องเจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยมที่แห้งขอด

 

-----------------------------

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ จ.พิจิตร

 

แล้งหนัก ชาวนาพิจิตรต้องเจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยมที่แห้งขอด