จากกรณี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม เพื่อพิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอต่ออายุการบังคับใช้ "พรก.ฉุกเฉิน" ออกไปอีก 1 เดือน ให้ครอบคลุมเดือน มิ.ย. 


 

เหตุผลที่ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ออกไปอีก 1 เดือนเพราะสถานการณ์โลกยังน่าเป็นห่วงอยู่ ประเทศไทยแม้จะประสบความสำเร็จแต่การผ่อนคลายแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการระบาดรอบที่ 2 อีกทั้งเป็นช่วงที่จะผ่อนคลายระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ในเดือนมิถุนายน จึงต้องมีเครื่องมือในการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ โดยเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานในวันที่ 22 พ.ค. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคาร ที่ 26 พ.ค.63 ต่อไป

 

ล่าสุดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ได้เปิดขั้นตอนการจัดทำมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 (23-24 พฤษภาคม 2563)
การจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการ
และกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ
ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 2 (25-26 พฤษภาคม 2563)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย
การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19

 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 (27 พฤษภาคม 2563)
ประชุ่มคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย
และการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19

ขั้นตอนที่ 4 (29 พฤษภาคม 2563)
ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19
 
ขั้นตอนที่ 5 (1 มิถุนายน 2563)
มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 มีผลบังคับใช้
 
เปิด 5 ขั้นตอนจัดทำมาตรการ"ผ่อนคลายระยะที่ 3"
 
 
 
 
 
เปิด 5 ขั้นตอนจัดทำมาตรการ"ผ่อนคลายระยะที่ 3"