22 พ.ค.63 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบแรก จำนวน 8.43 ล้านคน โดยเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงซึ่งธนาคารได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ระบบประกันสังคม และข้าราชการบำนาญ พบว่า มีผู้ซ้ำซ้อนอยู่ 1.7 ล้านคน ซึ่งได้ส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อมูลชุดแรกกลับมาที่ ธ.ก.ส. จำนวน 3.35 ล้านคน ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง พบว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 527 คน โดยตามข้อมูลชุดแรก ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 3.2 ล้านคน ส่วนที่เหลือยังมีปัญหาไม่มีเลขที่บัญชีโดยต้องการให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิแจงเลขที่บัญชีผ่านhttp://www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อที่ธนาคารจะได้เร่งโอนเงินได้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลชุดที่ 2 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3.5 ล้านราย ซึ่งธนาคารได้นำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย พบว่า เป็นผู้เสียชีวิตแล้ว ทั้งสิ้น 109,120 ราย คงเหลือจำนวนที่ต้องโอนเงิน 3.4 ล้านราย ซึ่งจะดำเนินการจ่ายในวันที่ 22-29 พ.ค.63  และในกลุ่มนี้มีข้าราชการที่ทำเกษตร จำนวน 9.1 หมื่นราย

 

นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรกรล็อตที่ 2 ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2563 โดยจะดำเนินการจ่ายวันละ 1 ล้านคน ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงนี้

สำหรับข้อมูลเกษตรกรชุดสุดท้าย จำนวน 1.57 ล้านคน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปิดการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 คาดว่า ธ.ก.ส. จะได้รับข้อมูลเกษตรกรชุดดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ และธนาคารจะเร่งตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30-31 พ.ค. 2563 ถือเป็นการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร 5,000 บาทในเดือนแรกครบทั้งหมด
 

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผู้เสียชีวิตรอบ 2 อีก จำนวน 109,000 ราย มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 109,647 ราย ซึ่ง ล่าสุด ธ.ก.ส จะส่งรายชื่อคืนกระทรวงเกษตรฯ ให้ไปเคลียร์สิทธิ์ และติดต่อให้ทายาทมารับเงินจำนวนนี้แทน

 

                                "เยียวยาเกษตรกร" ธกส.เคาะจ่าย15,000 ทายาทผู้เสียชีวิต" กว่าแสนราย