นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รายงานผู้ติดเชื้อโควิดล่าสุดเพิ่ม 0 ราย ป่วยรวมสะสม 3,037 ราย รักษาหาย 2,910 ราย รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ไม่มี ยอดผู้เสียชีวิตรวม 56 ราย และเหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 71 ราย

 

อย่างไรก็ตามวันนี้มี PUI Case ที่รอยืนยันผลอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย และ อิยิปต์ 2 ราย

 

ทั้งนี้ในระเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 8-21 พ.ค.2563 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 45 ราย ประกอบด้วย

 

- พบผู้ป่วยที่เป็นคนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศใน State Quarantine 15 ราย

- ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากผู้ป่วยก่อนหน้า 11 ราย

- จากการค้นหาเชิงรรุก , ในชุมชน 6 ราย

- ศูนย์กักกันของรัฐ 5 ราย

- ผู้ที่ไปกับสถานที่ชุมนุมชน (21 ก.พ.2563 กทม. 2 ราย) 5 ราย

- อาชีพเสี่ยง เช่น พนักงานขายของ 3 ราย

 

 

 

ด่วน ศบค.รายงานผู้ติดเชื้อเป็น 0 แต่รอยืนยัน 2 รายจากศูนย์กักกันของรัฐ

 

 

ด่วน ศบค.รายงานผู้ติดเชื้อเป็น 0 แต่รอยืนยัน 2 รายจากศูนย์กักกันของรัฐ

 

 

ด่วน ศบค.รายงานผู้ติดเชื้อเป็น 0 แต่รอยืนยัน 2 รายจากศูนย์กักกันของรัฐ

 

 

 

 

 

ด่วน ศบค.รายงานผู้ติดเชื้อเป็น 0 แต่รอยืนยัน 2 รายจากศูนย์กักกันของรัฐ