พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊ก..
แชร์ถึงผู้ประกอบการโรงแรมที่สนใจจะสมัครเข้าเป็น 'สถานที่พักทางเลือกเพื่อการกักกันแห่งรัฐ' [Alternative State Quarantine , อัลเทอร์เนทีฟสเตท ควาแรนทีน] สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครับ...หากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดให้มีโรงพยาบาลเพื่อเข้าคู่กับโรงแรมแล้ว ผมยินดีให้การสนับสนุนหรือแนะนำ รพ.ต่างๆ เพื่อเข้าคู่ให้ครับ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดนะครับ ...แจ้งความจำนงโดยตรงที่ สำนักงาน ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โทร.02-574-5000 ต่อ 8800 (พรพรรณ) หรือ 081-408-4839


 

                     "หมอเหรียญทอง"แชร์ผู้ประกอบการโรงแรม สนใจ"อัลเทอร์เนทีฟ สเตท ควาแรนทีน" ? 

'สถานที่พักทางเลือกเพื่อการกักกันแห่งรัฐ' [Alternative State Quarantine , อัลเทอร์เนทีฟ สเตท ควาแรนทีน]...เป็นแนวความคิดของรัฐบาลโดย ศบค....ไม่ใช่แนวความคิดของผมนะครับ (ได้โปรดอย่าเข้าใจกันผิดนะครับ)...เป็นแนวทางที่ดีมากๆในการเป็นทางเลือกเพื่อการกักกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสู่เมือง

"หมอเหรียญทอง"แชร์ผู้ประกอบการโรงแรม สนใจ"อัลเทอร์เนทีฟ สเตท ควาแรนทีน" ?