21 พ.ค.63 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม เพื่อพิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ได้มีประกาศในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้ขยายเวลาประกาศบังคับใช้จะครบกำหนดวันที่ 31 พ.ค.นี้  ว่า มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอต่ออายุการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ให้ครอบคลุมเดือน มิ.ย. โดยเตรียมที่จะเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯเป็นประธานในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.)และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคาร ที่ 26 พ.ค.63 ต่อไป 

เหตุผลที่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯออกไปอีก 1 เดือนเพราะสถานการณ์โลกยังน่าเป็นห่วงอยู่ ประเทศไทยแม้จะประสบความสำเร็จแต่การผ่อนคลายแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการระบาดรอบที่ 2 อีกทั้งเป็นช่วงที่จะผ่อนคลายระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ในเดือนมิถุนายน จึงต้องมีเครื่องมือในการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

                                    ด่วน !  สมช.เห็นชอบต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน  (คลิป)