วันนี้ (20 พ.ค.63)  ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบถุงยังชีพจำนวน 200,000 ถุง จากนายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ กล่าวว่าสืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้เชิญชวนนักธุรกิจในประเทศไทยในฐานะเป็นผู้อาวุโสของสังคมในการร่วมมือกันช่วยเหลือประเทศไทยและร่วมเป็นทีมประเทศไทยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนจำนวนมาก 

 

"ดังนั้น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสรรถุงยังชีพ จำนวน 200,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง มูลค่าถุงละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยมอบผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 147,000 ถุง เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและมอบผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 53,000 ถุงเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดสรรสิ่งของและส่งไปยังทุกจังหวัดเพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนต่อไป ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้ "นายชูชาติ กล่าว

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมนำถุงยังชีพจำนวนดังกล่าวส่งมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อใช้ในการดำรงชีพช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามวัตถุประสงค์ผู้มอบต่อไป

มหาเศรษฐีอันดับ10 เมืองไทย แคปปิตอล มอบถุงยังชีพ 2 แสนถุง ช่วย ปชช.ช่วง" โควิด-19"