20 พฤษภาคม 2563 ภายหลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร เพียงแค่ใส่เลขบัตรประชาชนเท่านั้น คนทั่วไปก็สามารถเช็กสถานะได้ ล่าสุด เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน โพสต์ แจ้งเกษตรกรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ระบบเยียวยา รวมทั้งระบบต่างๆ ผ่าน www.moac.go.th เท่านั้นค่ะ โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงระบบให้เกษตรกรทุกท่านเพื่อความสะดวกแล้วนะคะ สำหรับ link ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง 4 Link เราจะดำเนินการปิดระบบในวันนี้ค่ะ

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.moac.go.th สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เบ็ดเสร็จแล้วในที่เดียว ดังนี้

1. ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร

2. ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

3. เชื่อมต่อ www.เยียวยาเกษตรกร.com (ธ.ก.ส.)

3.1 เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินโอน

3.2 ตรวจสอบผลการโอนเงิน

4. เข้าสู่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. Q&A ประเด็นปัญหาและคำตอบที่พบบ่อย

6. ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

7. ช่องทางสอบถามข้อมูลมาตรการเยียวยา

 

 

สำหรับลิงก์ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง 4 ลิงก์ ที่จะดำเนินการปิดระบบในวันนี้ ได้แก่

 

สศก. ปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 4 ลิงก์จบที่เดียว www.moac.go.th

 

สศก. ปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 4 ลิงก์จบที่เดียว www.moac.go.th

 

สศก. ปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 4 ลิงก์จบที่เดียว www.moac.go.th

 

สศก. ปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 4 ลิงก์จบที่เดียว www.moac.go.th

 

 

 

สศก. ปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 4 ลิงก์จบที่เดียว www.moac.go.th