ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพแรงงานวิสาหกิจธนาคารออมสิน ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก ผ่าน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน - สร.อส. ว่า  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายปริญญา เนียมปูน รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน และกรรมการสหภาพฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(เบี้ยตรากตรำ)ให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ซึ่งได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงการคลังออกมาเพื่อดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เห็นใจเราด้วย เราทำงานหนักมาก"สหภาพฯออมสิน" ยื่นคลังขอเบี้ยตรากตรำ 2 เดือน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงภารกิจต่างๆ ที่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ต้องให้บริการประชาชนนอกเหนือจากภารกิจปกติของธนาคาร และยังสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จากการที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมาก จึงได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(เบี้ยตรากตรำ) จำนวน 2 เท่าของเงินเดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใดทางสหภาพแรงงานฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็วต่อไป
 

เห็นใจเราด้วย เราทำงานหนักมาก"สหภาพฯออมสิน" ยื่นคลังขอเบี้ยตรากตรำ 2 เดือน

เห็นใจเราด้วย เราทำงานหนักมาก"สหภาพฯออมสิน" ยื่นคลังขอเบี้ยตรากตรำ 2 เดือน

เห็นใจเราด้วย เราทำงานหนักมาก"สหภาพฯออมสิน" ยื่นคลังขอเบี้ยตรากตรำ 2 เดือน

เห็นใจเราด้วย เราทำงานหนักมาก"สหภาพฯออมสิน" ยื่นคลังขอเบี้ยตรากตรำ 2 เดือน