วันที่ 12 พ.ค. 2563 กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับประชาชนชาวพิษณุโลก จัดทำ "ตู้แบ่งปันสุข" หรือ ตู้กับข้าวริมทาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนตู้โทรศัพท์เก่าจากองค์การโทรศัพท์จังหวัดพิษณุโลก ภายในตู้ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

ภายใต้แนวคิด "แบ่งปันผู้ยากไร้ ด้วยการนำอาหารมาใส่ตู้โทรศัพท์เก่า ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตู้กับข้าวริมทาง เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 และผู้ยากไร้ได้มาหยิบไปทาน" ทั้งนี้ภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงเห็นทั้งคนที่พร้อมให้ และผู้ที่เต็มใจรับ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาที่ตู้แบ่งปันสุขเพื่อ "ให้" และเพื่อ "รับ"

 

กู๊ดไอเดีย เปลี่ยน "ตู้โทรศัพท์เก่า" เป็น "ตู้กับข้าวริมทาง"

 

โดยมีกำลังพล และประชาชนจิตอาสา คอยเป็นผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสิ่งของแบ่งปันใส่ตู้โทรศัพท์เก่าให้ผู้ขัดสน ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นำสิ่งของมาใส่ตู้กับข้าวริมทาง เพื่อแบ่งปันความสุขให้สังคมไทย

 

 

กู๊ดไอเดีย เปลี่ยน "ตู้โทรศัพท์เก่า" เป็น "ตู้กับข้าวริมทาง"

ตู้แบ่งปันสุข หรือ ตู้กับข้าวริมทาง

 

กู๊ดไอเดีย เปลี่ยน "ตู้โทรศัพท์เก่า" เป็น "ตู้กับข้าวริมทาง"

ตู้แบ่งปันสุข หรือ ตู้กับข้าวริมทาง

 

กู๊ดไอเดีย เปลี่ยน "ตู้โทรศัพท์เก่า" เป็น "ตู้กับข้าวริมทาง"

ตู้แบ่งปันสุข หรือ ตู้กับข้าวริมทาง

 

 

--------------------------------------
โดย สกาวรัตน์ ศิริมา จ.พิษณุโลก