ข่าว

เฮลั่น "ลิเก-ลำตัด-นักกีฬา-นักมวย" ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงการคลัง เล็งจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพิ่มอีก 3 กลุ่ม เป็นเวลา 3 เดือน "ลิเก-ลำตัด-นักกีฬา-นักมวย" เฮลั่นได้รับความช่วยเหลือด้วย

 

                เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เผยที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมตัวเลข มานำเสนอกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้

                อ่านข่าว เดือดร้อนแน่ คลังขู่ไม่มีเงินสู้แล้ว หากปล่อยโควิดระบาดรอบ 2

 

 

 

                กลุ่มเปราะบาง คือ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้บ้าน

                กลุ่มตกหล่น คือ คนชายขอบ ผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต บุคคลล้มละลาย

                โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะดูแล 2 กลุ่มนี้ เสนอแนวทางช่วยเหลือ 13 ล้านคน วงเงินรวม 3.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งการดูแลช่วยเหลือจะแตกต่างกัน แล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่มคนพิการ 2 ล้านคน ได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 1 พันบาท , ผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท , คนไร้บ้าน พม. จะหาที่อยู่ให้ ส่วนเด็กเล็กที่แม่ลำบากฐานะยากจน พม.จะช่วยดูแลให้ แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ 5,000 บาท เท่ากับผู้ประกอบอาชีพอาชีพอิสระและเกษตรกร

 

 

 

 

                อีกกลุ่มคือ กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ ลิเก ลำตัด นักกีฬา นักมวย กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดูแล โดยกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

                ทั้งนี้กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ คือ กลุ่มข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้รับเงินจากรัฐอยู่แล้ว , กลุ่มผู้ขายของออนไลน์ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ

                ส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ อยากให้หางานทำมากกว่า เพราะยังมีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1 แสนตำแหน่ง

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ