เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากการหมั่นล้างมืออยู่เป็นประจำ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัแล้วนั้น การสัมผัสสิ่งของต่างๆ ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งของ หรือ วัตถุเหล่านั้น อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโควิด-19ได้

 

 

 

 

โดย 10 จุด ที่อาจสะสมเชื้อโควิด-19 มีดังนี้

1. ธนบัตร และเหรียญ หลังจากจับธนบัตร หรือเหรียญควรรีบทำความสะอาดมือด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

2. ที่จับ หรือลูกบิดประตู ให้ใช้ไหล่ดันเพื่อเปิดประตู หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบนทิชชู เช็ดก่อนสัมผัส


3. โต๊ะทำงาน ควรทำความสะอาดโต๊ะทำงานตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยแอลกอฮอล์


4. โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สำนักงาน ควรทำความสะอาดบ่อยๆ และถอดเคสออกมาเช็คด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค


5. ราวบันไดเลื่อน แต่หากจำเป็นต้องจับควรรีบทำความสะอาดด้วยเจลกอฮอล์หรือสบู่ทันที


6. ปุ่มกดลิฟต์ ให้ใช้ปากกาหรือไม้จิ้มฟันกดลิฟต์ เพื่อลดการสัมผัสกับลิฟต์โดยตรง


 

7. บัตรคูปองอาหาร บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ให้ใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% ฉีดที่บัตรทุกครั้งที่ได้รับบัตรมา


8. ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่างๆ หลังใช้งานให้รีบทำความสะอาดมือด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที


9. ห้องน้ำสาธารณะ ใช้ทิชชูสัมผัสกับอุปกรณ์แทน หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบนทิชชู เช็ดก่อนสัมผัส รวมถึงหลังเสร็จธุระ ควรทำความสะอาดมือทันที


10. พัสดุ ให้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด หรือทิ้งไว้ในห้องแยกเป็นเวลา 2 วัน หากไม่สามารถวางทิ้งไว้ได้ ให้เช็ดทำความสะอาดก่อนจับ

 

 

10 จุดสะสมเชื้อโควิด-19 ที่เราอาจคาดไม่ถึง