วันที่ 12 เมษายน 2563 “หมอนำพล” ผอ.รพ.สมุทรปราการ ออกเอกสาร ยืนยันผลตรวจ 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อโควิด-19 เผย “หมอธีระวัฒน์” แสดงความรับผิดชอบและเสียใจที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดแล้ว

 

นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ออกเอกสารถึงกรณีที่มีข่าวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค .2563 จนทำให้เกิดความตื่นตระหนกของเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวสมุทรปราการ จากการรวบรวมผลการตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื้อ ซึ่งทำซ้ำอีก 2 ครั้งติดกัน โดยวิธีเดิมได้แก่ Real-Time PCR จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2563 และวันที่ 1 เม.ย. 2563 ปรากฏว่าไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสองครั้ง ดังนั้นทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้นำสิ่งส่งตรวจของ นายแพทย์นำพล เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 มาเทียบกับผลการตรวจของโรงพยาบาลราชวิถี ทำให้ทราบว่า นายแพทย์นำพล ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19

 

 

 

จบนะ ! 'หมอนำพล' ผอ.รพ.สมุทรปราการ ยืนยันไม่ติดเชื้อโควิด-19

 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ และเสียใจที่ทำให้ นายแพทย์นำพล ถูกทำให้เข้าใจผิดและทำให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งและหน้าที่การงาน และได้ส่งข้อความผ่านทาง Facebook ไปยัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และคณะที่ปรึกษาทั้งหมดทราบด้วย

“ผมขอให้พวกเราทุกคนมั่นใจ และยืนยันว่าแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะร่วมกันดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างเต็มกำลัง โดยได้ดำเนินการปิดตึกเพื่อรับผู้ป่วยยืนยัน (Cohort ward) และเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลโดยเปิดห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนา 2019 ที่ผ่านการรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี อีกด้วย”