ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยสถานการณ์ได้บานปลายขยายวงกว้าง ทำไห้รัฐบาลต้องประกาศมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อที่จะหยุดยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้ได้

 

 

 

 

โดยทางจังหวัดราชบุรี ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.ราชบุรี ได้มีการออกคำสั่งประกาศจังหวัดจำนวน 5 ฉบับ สั่งปิด และ ปิดชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในทุกกลุ่มอาชีพ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ทำให้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของประชาชนได้จัดหางบประมาณ เท่าที่มีอยู่ กว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบพัฒนาจังหวัดราชบุรี ปี 2563 ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จัดหาถุงยังชีพ ที่เป็นสิ่งของเพื่อในการประทังชีวิต ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินสงเคราะห์โดยเหล่ากาชาดราชบุรี จำนวน 1,500 ราย วงเงิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็น งบของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ปี 2563 เป็นโครงการมอบเงินสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของเหล่ากาชาดฯ นอกจากนี้ยังเป็นเงินบริจาค จากองค์กรการกุศลอื่นๆ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ กับจังหวัดราชบุรี และเหล่ากาชาดฯ ซึ่งโครงการนี้ไม่เกี่ยวกับโครงการของทางรัฐบาล 5,000 บาท เป็นคนละส่วนกัน ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทั้ง 2 โครงการ
 
 
จังหวัดแรก จังหวัดเดียวในประเทศไทย ให้ปชช.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 2,000 บาท