นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 111  ราย ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 2,369 ราย หายป่วยสะสม 888 ราย ขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 30 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ยังกล่าวถึงผู้ป่วย 4 กลุ่มที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 ฟรี ได้แก่

1.กลุ่มที่มีประวัติเดินทางมาจากทุกประเทศ
มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก
และมีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศา
 
2.กลุ่มผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่มีอาการดังนี้
-ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิ 37.5 องศา มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้แก่ อยู่ในพื้นที่เกิดโรค ปรักอบอาชีพที่ติดต่อคนจำนวนมาก ไปในสถานที่ชุมนุม
เคยสัมผัสกับผู้ป่วย
-ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
 
3.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา
และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
 
4.กลุ่มผู้มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ 3 รายขึ้นไป กลุ่มบุคคลทั่วไป
ในสถานที่เดียวกัน 5 รายขึ้นไป มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
และตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่เจอทุกสายพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช็กเลย ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด