กระทรวงสาธารณสุข - 8 เม.ย 63 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีคำสั่งแต่งตั้ง นพ.เฉลิมพงษ์  สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต โยกย้ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รพ.วชิระภูเก็ต ว่า ไม่ใช่การลงโทษ หรือการกระทำความผิด ตรงข้ามเป็นการได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าจากข้าราชการระดับ 9  เป็นข้าราชการระดับ10 โดยนพ.เฉลิมพงษ์ ได้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มาตั้งแต่ปี 2562

 "ด้วยผลงานที่โดดเด่นจึงได้รับแต่งตั้ง ไม่ใช่การลงโทษ เข้าใจว่าคนอาจมาตีความเข้าใจผิดในช่วงนี้ เรื่องการเสนอผลงาน เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเสนอเอง แต่มาประจวบเหมาะในช่วงนี้ ขณะนี้การทำงาน ของรพ.วิชระภูเก็ต ก็ต้องทำงานตามปกติ เพราะต้องควบคู่ผอ.ไปก่อน เพราะต้องแก้ไขสถานการณ์โควิด-19  และในระหว่างนี้ ไม่มีการโยกย้ายใครแน่นอน เพราะทุกคนต้องทำงานแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่"