ทางด้านกระทรวงสาธารณะสุขได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลไว้ว่า  "โควิด-19 อยู่ที่ไหนเยอะที่สุด" โดยเขียนบรรยายว่า สารคัดหลั่ง คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมา เมื่อติดเชื้อโควิด-19 เชื้อจะไปสะสมในสารคัดหลั่งชนิดต่างๆในปริมาณไม่เท่ากัน

เปิดข้อมูล สารคัดหลั่งใดในร่างกาย เชื้อโควิด-19 สะสมมากสุด

 

 

น้ำตา - มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1.1%

 

น้ำมูก - มีเชื้อโควิด-19 มากที่สุดประมาณ 97.9% การตรวจหาเชื้อ จึงตรวจจากน้ำมูกเป็นหลัก

 

น้ำลาย - มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 88.6%

 

 

 

 

 

ในลำคอ - มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 60% คุณหมอจะเก็บตัวอย่างจากบริเวณคอเพื่อตรวจหา COVID ด้วย

 

ในเลือด - มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 12.3% การบริจาคเลยต้องคัดกรองอย่างดี ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งมาบริจาคเลือด

 

อุจจาระ - มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 70.8% ฉะนั้นการเข้าห้องน้ำสาธารณะอย่าลืมปิดฝาก่อนกดชักโครก เสร็จแล้วล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที