สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้งผ่านเพจของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หลังพบประชาชนอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อจากการ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 14 และ ผู้ป่วยรายที่ 22 หลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้
 

ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 14
เพศชาย อายุ 57 ปี ภูมิลำเนา จ.นราธิวาส
15-20 ปี ออกกิจกรรมทางศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเพื่อนชาวไทยอีก 7 คน
20 มีนาคม 2563 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
21 มีนาคม 2563 เดินทางกลับด้วยรถไฟ ถึงยะลา และแยกทางกับเพื่อนอีก 7 คน
22 มีนาคม 2563 เดินทางกลับด้วยรถไฟ นคร-ตันหยงมัส ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไอ น้ำมูก เริ่มมีไข้ แต่ไม่ยอมมาโรงพยาบาล
23-27 มีนาคม 2563 กักตัวที่บ่านแต่ยังไปละหมาดที่มัสยิด ผู้สัมผัสมากกว่า 20 คน
28 มีนาคม 2563  อาการป่วยยังมีแต่ไปรักษากับหมอบ้าน
30 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบ ทางเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาล
1 เมษยน 2563 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19
 
สธ.นราธิวาสเปิดไทม์ไลน์ ใครใกล้ชิดผู้ป่วย เสี่ยงติดเชื้อ
 
 
 

 
 
 

 
 
ผู้ติดเชื้อรายที่ 22
เพศหญิง อายุ 81 ปี ภูมิลำเนา จ.นราธิวาส
31 มีนาคม - 2 เมษายน 2563  สัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 14
อยู่บ้านร่วมกันกับผู้ป่วยรายที่ 14 รับประทานอาหารร่วมกัน (เป็นแม่ยายของผู้ป่วยรายที่ 14)
3 เมษายน 2563 เข้ารับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรค
ผลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19
 
 
 
 
สธ.นราธิวาสเปิดไทม์ไลน์ ใครใกล้ชิดผู้ป่วย เสี่ยงติดเชื้อ
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชน ขอให้ผู้ที่เดินทาง หรือ อยู่ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวได้เฝ้าระวัง
หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก ขอให้แจ้งโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422