เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกประกาศชี้แจง เรื่องการจัดส่งพัสดุในช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากกรณีโซเชียลต่างตั้งคำถามเคอรี่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งพัสดุนานกว่าปกติ และมีภาพหลุดออกมาว่า มีกองพัสดุที่รอจัดส่งตกค้างเต็มไปหมดสาเหตุมาจากพนักงานลาออก นั้น ซึ่งทางเคอรี่ชี้แจงว่า 

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้พนักงานของเราทุกภาคส่วน ได้เร่งดำเนินการจัดส่งสินกันอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถเพื่อให้ถึงมือผู้รับปลายทางโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมีการเพิ่มอัตรากำลังพลเพื่อเข้ามาเสริมทั้งในฝ่ายปฏิบัติการและลูกค้าสัมพันธ์ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าโดยเร็วที่สุด

 

 

 

นอกจากนี้ เรายังมีปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งชั่วคราวจาก 1 วันเป็น 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละปลายทาง และยังมีการจัดลำดับการจัดส่งพัสดุด่วนที่จำเป็นต่อสังคมในช่วงเวลานี้ให้แก่สินค้า 2 ประเภท ได้แก่

 

 

 

1.อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สินค้าป้องกันเกี่ยวกับ COVID-19 ต่างๆ

 

 

 

2.สินที่มีวันหมดอายุ หรือมีระยะเวลาจำกัด

 

 

 

บริษัทฯ ขอยืนยันในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกและพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์เช่นนี้ คือเราต้องช่วยให้ประเทศ และคนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเราขออภัยในความไม่สะดวก ขอบพระคุณลูกค้าทุกทนที่เข้าใจและวางใจใช้บริการเราอย่างเสมอมาขอแสดงความนับถือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

เคอรี่ ชี้แจงเหตุส่งของนานกว่าปกติ ภาพพัสดุค้างเต็มคลัง